Home // 1935 // novembre

26 de novembre de 1935

Dimarts:

En el Reich:

Hjalmar Schacht va firmar una ordre pel que prohibia exercir als corredors de borsa jueus.


Wilhelm Frick va afirmar que les Lleis de Nuremberg que impedien als jueus casar-se amb alemanys purs afectava per iguals als gitanos.

22 de novembre de 1935

A Europa:

Els alemanys a l’exili varen intentar crear un front comú contra el nazisme.

21 de novembre de 1935

Adolf Hitler es va entrevistar amb l’ambaixador francès, M. François Poncet, per discutir sobre el Tractat entre França i la Unió Soviètica que encara no havia sigut aprovat. L’ambaixador va veure que Hitler volia aprofitar el pretext d’aquell Tractat per denunciar el Pacte de Locarno i reocupar la zona desmilitaritzada de la Regió del Rin.

15 de novembre de 1935

Divendres:

En el Reich.

En el segon congrés anual de la Cambra de Cultura, Joseph Goebbels va subratllar que aquesta estava neta de jueus i que en la vida cultural del poble alemany ja no hi havia cap jueu en actiu. Per la seva part, Goebbels va nombrar un senat de cultura del Reich, una associació que havia de dirigir Alfred Rosenberg però que Goebbels li havia dit el 7 de novembre de 1935 que no es constituiria, i va crear per decret el càrrec de Reichskuturwalter (director cultural del Reich) que ocuparia en Hans Hinkel.

14 de novembre de 1935

Dijous:

En el Reich:

El govern va incorporar en les Lleis de Nuremberg un annexa que deixava clar que qualsevol alemany amb dos avis jueus, encara que sigués jueu ortodoxa, que estigués casat amb algun jueu o que sigués fill d’un matrimoni amb un jueu seria considerat jueu. Els mig jueus i un quart de jueus varen seguir sent considerats ciutadans i varen tenir l’obligació de realitzar el servei militar obligatori sempre i quan no professessin la fe judaica o estiguessin casats amb un jueu, en aquests casos serien considerats com a plens jueus amb totes les conseqüències que implicava. A més, el govern va promulgar una disposició en la qual negava el dret de vot i el dret a ocupar càrrecs públics als jueus. La promulgació de la nova disposició va ser firmada pel lloctinent Rudolf Hess.

9 de novembre de 1935

Dissabte:

En el Reich:

A Munic, Adolf Hitler va celebrar l’aniversari del putsch i recordant als caiguts davant de la Feldherrnhalle els va anomenar els Meus apòstols. Hitler va dir que estaven ressuscitant en el Tercer Reich i va lloar els nous els edificis que construiria a Berlín. El dictador també va donar les gràcies als membres dels Casc d’Acer per haver-se dissolt al seu temps. Franz Seldte li va donar les gràcies.

A la ciutat de Nuremberg també es va fer una espectacular i multimilionària desfilada de membres de les SS per celebrar l’aniversari del putsch de 1923. Curiosament, 242 parròquies del districte de Potsdam no varen hissar l’esvàstica per celebrar l’efemèride. La Gestapo, més tard, va informar al govern amb certa preocupació d’aquell fet.

7 de novembre de 1935

Dijous:

En el Reich:

Per culpa de la crisi d’aprovisionament de grasses es va celebrar una reunió ministerial per solucionar el problema. Molts ministres volien adoptar mesures de racionament, però l’Adolf Hitler va vetar aquesta solució i va acceptar la decisió de l’Exèrcit de privar d’una part de la seva assignació de moneda estrangera fins la primavera a canvi d’importar productes alimentaris per als ciutadans. Per altra banda, el govern alemany va crear una nova bandera de guerra del Reich.


Hitler aquell dia va escriure una carta al ministre Franz Seldte per dir-li que ja no veia raons perquè seguís existint els Cascs d’Acer. Seldte li va confirmar que el grup ja s’havia dissolt i li va donar sincerament les gràcies per tot el què havia fet.


Joseph Goebbels li va comunicar a l’Alfred Rosenberg, amb qui rivalitzada dins de la Cambra de Cultura per les competències de la Cambra, que Hitler havia decidit que l’associació planejada, el senat de cultura del Reich que havia de controlar en Rosenberg, no es podia constituir.


A Munic, per celebrar l’aniversari del putsch de 1923, a la Feldherrnhalle, a l’Odeonsplatz, es va fer un acte multitudinari amb el jurament de nous reclutes.

css.php