Home // 1935 // octubre

22 d’octubre de 1935

Joseph Goebbels va decidir amb els secretaris generals de la Cambra de Cultura els noms dels 105 membres del senat de cultura del Reich, que havia de controlar Alfred Rosenberg, una associació que aviat només existiria sobre el paper.

18 d’octubre de 1935

Viena, Franz von Papen, va escriure una carta a Adolf Hitler per dir-li que estava convençut de que era qüestió de poc temps que poguessin abordar activament la influència nazi en la zona sud oriental d’Àustria.

Aquell dia, el govern alemany va aprovar una llei que prohibia als alemanys contraure matrimoni o tenir fills amb qualsevol que patís una incapacitat mental o física greu, així com qualsevol altra malaltia considerada hereditària. A part, varen començar una campanya de propaganda contra les persones que consideraven que no mereixien ser viscudes.

15 d’octubre de 1935

En la Guerra d’Etiòpia:

Les tropes italianes varen ocupar la ciutat sagrada d’Aksum.

12 d’octubre de 1935

L’organisme que controlava la ràdio va emetre un decret on prohibia la reproducció del anomenat jazz de negres en la ràdio alemanya.

11 d’octubre de 1935

La Societat de Nacions va sancionar Itàlia per l’agressió a Etiòpia.

10 d’octubre de 1935

Franz von Papen li va dir a Adolf Hitler que estava convençut de que el desplaçament de potències en el tauler d’escacs d’Europa, els permetria en un futur no llunyà participar activament en la qüestió de la seva influència en la zona sudoriental.

3 d’octubre de 1935

La Guerra d’Etiòpia:

Les tropes italianes varen creuar la frontera d’Etiòpia des de les seves colònies a Eritrea i Somàlia sense una prèvia declaració de guerra. D’aquesta manera va començar la Guerra d’Etiòpia. Com a resposta, el president nord-americà Franklin Delano Roosevelt va imposar a Itàlia l’embargament d’armes, però tan el petroli com el carbó varen continuar arribant a Itàlia.

2 d’octubre de 1935

Joseph Goebbels es dirigia a Hohenlychen per reunir-se amb Alfred Rosenberg després de que entre els dos rivalitzessin per quedar-se en les competències de la cultura. Però quan el ministre alemany estava a Gransee la policia va aturar al cotxe de Goebbels per dir-li que Magda acabava de donar llum al seu tercer fill a la clínica ginecològica universitària de Berlín, atesa pel professor Stoeckel. Goebbels es va posar molt content quan va saber que el seu fill era un nen, fins llavors havia tingut una nena i desitjava amb ansietat tenir un nen. Magda ja havia tingut un nen, Günther Quandt, en un altre matrimoni. El fill de Goebbels portaria al mateix nom.

1 d’octubre de 1935

En el Reich:

Per ordres del govern alemany, a partir d’aquell dia no es podia oferir ni vendre públicament revistes destinades sobretot a jueus. Tot i que s’estava discriminant als jueus de la vida pública alemanya, en Joseph Goebbels va anotar aquell dia que la qüestió jueva encara no s’havia decidit i que tot ho debatre-ho molt amb l’Adolf Hitler, el líder alemany encara tenia dubtes.

css.php